Aqua Systems S-5 S28.4TB26F

Бгклима Тръбен топлообменник Фреон - Вода 17.59 kW

Модел: Aqua Systems S-5 S28.4TB26F

891лв. 990лв.

Мощност

  • 60 000 BTU

Характеристики, които имат топлообменниците AQUA SYSTEMS са най-добрия избор на кондензатор:


1. Точни температурни разлики (Делта t°) на входа и изхода между температурата за кондензиране на хладилния агент и температурата на изходящата вода намалява обема на циркулиращата охлаждаща вода в кондензатора. Намалява размера на тръбите на кондензатора и циркулационните помпи.
2. Ефективно преохлаждане на течен хладилен агент, тъй като изходящата течност се преохлажда от входящата вода, благодарение на конструкцията на противопоток, с което се повишава к.п.д. на системата.
3. Дренируемите тръбопроводи, благодарение на спираловидната конструкция, позволяват лесно източване на тръбите за почистване чрез замразяване.
4. Почистването чрез замразяване на водопроводите след източване позволява бързо почистване на кондензатора с минимално време на престой и без каша. Елиминира употребата на химикали.
5. НЕ се отделя масло поради точните допуски по пътя на хладилния агент.
6. Подобрява производителността на термопомпата с високоефективен к.п.д. при ниски температури на водата.
7. Ниските падове на налягането на водата намаляват размера на помпата и експлоатационните разходи.
8. Непрекъснатите водни спирали без вътрешни фуги имат по-малка вероятност от течове.
9. Компактните и удобни цилиндрични форми са лесни за изолиране.
10. Надеждна работа, тъй като всички топлообменници на AQUA SYSTEMS са тествани до 45 бара след производството.
11. Изброените в списъка, Отговаря на австралийския стандарт 1971-1987 за серийно произведени съдове под налягане.
12. Всички модели са в наличие на склад, за да отговарят на съответни спешни поръчки или ремонти.


Аква системите (Aqua Systems), използващи ефикасна течност за топлообменници за хладилен агент


Топлообменниците AQUA SYSTEMS с хладилен агент за вода включват най-новата технология на хладилния топлообменник. Компактните размери и високия к.п.д. на топлообмена се постигат с уникалната геометрия на топлообменната тръба на Аква Системите.
Подобрената повърхност на медната или медно-никеловата тръба осигурява 3,7-кратно удължаване на повърхността на гладката тръба. Коничната, коаксиална конструкция на спиралите и вътрешните нарези осигуряват поддържането на турбулентност на водата дори при нисък разход на вода.
От страна на хладилния агент, близките допуски между водните спирали и корпуса на кондензатора, са резултат на изключителни характеристики на топлообмен по време на работа на кондензатора през цикъла на охлаждане. Тъй като те са проектирани така, че да се използват и за обратими приложения, уникалната конструкция осигурява високо ниво на работа, когато топлообменникът се използва като течен охладител.

Инструкции за инсталиране

  1. Топлообменникът Aqua Systems е подходящ за използване като кондензатор или изпарител. Охладителният газ трябва да се подава към горния отвор на хладилния агент и охлаждащата течност към долния отвор на хладилния агент.

  2. Топлообменникът Aqua Systems може да бъде захранван за сериен разход или паралелен разход на вода.

  3. Обикновено серийният разход се използва в инсталации за изпарение на "един проход", където водата ще изтича при температура над нулата (трябва да се предвиди известна граница на безопасност). Не превишавайте разхода от 23 литра/минута. Серийният разход не се препоръчва за модели с по-голям капацитет от S-4 / S-4R / CN4.

  4. Паралелният разход обикновено се използва в инсталации със "затворен контур", независимо от температурата на водата (или течността) и в случаите, когато температурата на изходящата вода може да е близо до замръзване в приложенията на изпарителя. Не превишавайте разхода повече от 46 литра/минута.

  5. Не забравяйте да използвате вентилационни и отводняващи тапи на всички инсталации, където има вероятност, където качеството на водата ще изисква почистване чрез замразяване на изпарителя/кондензатора.

  6. Внимателно изолирайте целия топлообменник на изпарители и кондензатори. Всички повърхности допринасят за процеса на топлообмен и устройството ще работи значително по-добре при изолиране

ПАРАЛЕЛЕН РАЗХОД

ВОДА – ОТВЪН

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ – ВХОД ИЛИ ИЗХОД

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ – ВХОД ИЛИ ИЗХОД

ВОДА - ВХОД

СЕРИЕН РАЗХОД

ВОДА - ОТВЪН

ВОДА - ВХОД

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ – ВХОД ИЛИ ИЗХОД

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ – ВХОД ИЛИ ИЗХОД

Инструкции за почистване чрез замразяване

1) Нагласете тръбопроводите за вода, така че водните разходи към термопомпата да могат да бъдат изключени и така, че топлообменникът Aqua Systems да може да се обезвъздуши отгоре и да се източи на дъното (т.е. използвайте котелни дренажи от горната и долната връзка на водата, за да загреете топлообменника).

2) Изключете водния поток към уреда и отворете вентилационния отвор в горната част на топлообменника и дренажа (отвора) на дъното на топлообменника.

3) Настройте управлението (регулаторите) на термопомпата така, че топлообменникът Aqua Systems да работи като изпарител.

4) След като се уверите, че от топлообменника се е източила всичката вода, натиснете контактора на компресора. Оставете компресора да работи, докато налягането на засмукване е под 1,40 бара.

5) Изключете компресора и оставете уреда да се балансира. Затворете вентилационния отвор.

6) Стартирайте водния поток и изплакнете топлообменника през дренажа (отвора), докато водата ще е чиста.

Затворете отвора за източване и възстановете нормалната работа.

Политика за ограничена гаранция

Aqua Systems Inc. с настоящето гарантира само на първоначалния купувач, че всеки продаден от нея топлообменник Aqua Systems Inc. е без дефекти в материала или изработката при нормална употреба и сервиз, нейното задължение по тази гаранция е ограничено до ремонт или замяна на дефектния топлообменник в нейната фабрика, ако такъв топлообменник е върнат във фабриката с предварително платени транспортни такси и допълнително при условие, че проверката на Aqua Systems Inc. трябва да разкрие по удовлетворителен начин, че Топлообменникът е бил или е станал дефектен при нормална употреба и обслужване. Тази гаранция се отнася само за такива дефекти, които възникват в рамките на една година от датата на първоначалната инсталация на топлообменника.

Общи условия:

Горепосочените гаранции са невалидни, ако топлообменникът е повреден, неправилно използван, подложен на необичайно използване или сервизно обслужване, или ако плащането за топлообменника е в неизпълнение. Злоупотребата и необичайната употреба или услуга включват, но не се ограничават до неправилно прилагане, неправилно инсталиране или работа при необичайни температури. Aqua Systems Inc. изрично отхвърля и изключва и в никакъв случай не носи отговорност за последващи или случайни щети, причинени от нарушаване на каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, които не подлежат на ремонт или подмяна на топлообменника.

Подобни предложения